en en

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Poloniny

Národný park Poloniny sa nachádza na východnom Slovensku v miestach, kde sa stretávajú hranice troch krajín – Slovenska, Poľska a  Ukrajiny. Je pomenovaný podľa vysokohorských lúk na hlavných hrebeňoch Bukovských vrchov – polonín. Bol vyhlásený 1. októbra 1997. Rozprestiera sa na území s výmerou 29 805 ha a ochranné pásmo má 10 973 ha.

V národnom parku sa nachádza najväčší komplex pralesov na Slovensku. Až 80 percent jeho plochy zaberajú lesné ekosystémy, predovšetkým bukové a jedľovo-bukové lesy. Je domovom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Z ohrozených druhov vtákov tu hniezdia haja červená, sokol sťahovavý, hadiar krátkoprstý a orol skalný. Z veľkých šeliem tu žije medveď hnedý, rys ostrovid, mačka divá, vlk dravý. Je jediným územím na Slovensku, kde vo voľnej prírode žije zubor hrivnatý. Z flóry sú zaujímavé najmä východokarpatské endemity – iskerník karpatský, čemerica purpurová, zvonček jedľový, klinček bradatý nakopený a iné.

Lícna strana

Lícna strana:

Na líci mince je v hornej polovici zobrazená časť typického krajinného motívu z Národného parku Poloniny. Pod ním sú kvety čemerice purpurovej. Pri hornom okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKO. V spodnej časti je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a vľavo od neho letopočet 2010.

Rubová strana

Rubová strana:

Na rube mince je zobrazená dvojica vlkov dravých v kompozícii s časťou padnutého stromu. Pri hornom okraji je v opise nápis NÁRODNÝ PARK, pri spodnom okraji je v opise nápis POLONINY. V hornej časti mince vpravo je nominálna hodnota 20 EURO. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička sú pri pravom okraji mince.

Údaje o minci

Autor:Karol Ličko
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33,63 g
Priemer:40 mm
Hrana:nápis: „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Výrobca:Mincovňa Kremnica
Rytec:Dalibor Schmidt
Náklad:v bežnom vyhotovení 8 150 ks
v proof vyhotovení 10 350 ks
Emisia:29. 9. 2010

Výsledky súťaže

Informačný leták [.pdf, 252.9 kB]