en en

Pamiatková rezervácia Trnava

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur

Bankovky a mince, Pamiatková rezervácia Trnava
Bankovky a mince, Pamiatková rezervácia Trnava

Trnava patrí k najvýznamnejším mestám Slovenska. Vyznačuje sa bohatou históriou a množstvom architektonických skvostov, ku ktorým patria predovšetkým cenné cirkevné pamiatky. Historická zástavba má korene v starších osadách, ležiacich na križovatke starých obchodných ciest. Prvýkrát sa sídlo spomína v listine ostrihomského arcibiskupa z roku 1211. Prosperujúce trhové miesto dostalo výsady slobodného kráľovského mesta od kráľa Bela IV. v roku 1238, vďaka čomu je pokladané za najstaršie doložené kráľovské mesto na území Slovenska. V 16. storočí prevzala Trnava na 150 rokov úlohy cirkevného a kultúrneho centra krajiny, pretože južné časti Uhorska ohrozovali a okupovali Turci. Roku 1543 sa sem presídlil ostrihomský prímas a zasadali tu cirkevné synody. Vďaka tejto skutočnosti a množstvu kostolov na jej území dostala prívlastok „slovenský Rím“. Kardinál Peter Pázmány založil v meste v roku 1635 univerzitu a Trnava sa stala i centrom najvyššieho vzdelávania. Jej historické jadro bolo v roku 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazená historická veduta Trnavskej univerzity s univerzitným Katedrálnym chrámom sv. Jána Krstiteľa. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Vedľa neho je názov štátu SLOVENSKO, pod ktorým sú dve vodorovné linky a letopočet 2011.

  Rubová strana:
  Na rube mince je kompozícia vytvorená z významných trnavských architektonických pamiatok – synagógy, Kostola sv. Anny, Kostola Nanebovzatia Panny Márie, Kostola sv. Jakuba, Baziliky sv. Mikuláša, mestskej veže, Kostola Najsvätejšej Trojice, Kostola sv. Jozefa a veže mestských hradieb. Kompozícia je doplnená zobrazením Panny Márie Trnavskej. V hornej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch text TRNAVA PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA, pod ktorým sú dve vodorovné linky a označenie nominálnej hodnoty 20 EURO. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Romana Lugára a značka Mincovne Kremnica sú vsadené do zobrazenia veže pri spodnom okraji mince.

 • Údaje o minci
  Autor:Mgr. art. Roman Lugár
  Materiál:Ag 925, Cu 75
  Hmotnosť:33,63 g
  Priemer:40 mm
  Hrana:NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:8 150 kusov v bežnom vyhotovení
  9 950 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:27. 9. 2011