en en

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Bankovky a mince, Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra
Bankovky a mince, Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra

Národný park Veľká Fatra bol vyhlásený v roku 2002 na území s rozlohou vyše 40 371 ha. Až 85% plochy pokrývajú lesy, ktoré majú často pralesový charakter. Unikátom je hojný prirodzený výskyt tisu obyčajného, chránenej dreviny, ktorá je už v európskej prírode zriedkavá. Hlavný hrebeň tvorí Hôľna Fatra charakteristická lúkami a pasienkami. Jej najvyšší vrch Ostredok dosahuje výšku 1592 m. Reliéf Bralnej Fatry je typický krasovými javmi ako sú skalné steny, okná a kaňonovité doliny – Gaderská, Blatnická, Belianska, Bystrická. Množstvo jaskýň je vhodným zimoviskom netopierov. Jediná sprístupnená je Harmanecká jaskyňa.
Na území parku sa nachádza viac ako tisíc druhov vyšších rastlín. Rastie tu aj vzácny endemit – cyklámen fatranský. Svojou krásou zaujmú ľalia zlatohlavá, mesačnica trváca, veternica narcisokvetá či poniklec slovenský. Hlboké lesy poskytujú útočisko mnohým druhom živočíchov. K najvzácnejším patrí medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. Na skalných stenách hniezdia vzácne dravce – orol skalný a sokol sťahovavý. Mimoriadne významný je výskyt našich najvzácnejších kurovitých vtákov – hlucháňa obyčajného a tetrova hoľniaka.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je uprostred mincového poľa v kompozícii rastlín zobrazený cyklámen fatranský, horec Clusiov a tis obyčajný, typickí predstavitelia flóry národného parku. V pravej hornej časti mince je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je umiestnený letopočet 2009. Názov štátu SLOVENSKO je v opise od spodného okraja mince. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Romana Lugára sú umiestnené vpravo od zobrazenia kvetu horca Clusiovho.

  Rubová strana:
  Na rube mince je uprostred mincového poľa kompozícia letiaceho orla skalného a Kráľovej skaly. Pri hornom okraji mince je označenie nominálnej hodnoty 20 EURO. Názov národného parku NÁRODNÝ PARK VEĽKÁ FATRA je v opise v spodnej časti mince.

 • Údaje o minci
  Autor:Mgr. art. Roman Lugár
  Materiál:Ag 925, Cu 75
  Hmotnosť:33,63 g
  Priemer:40 mm
  Hrana:OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:9 900 kusov v bežnom vyhotovení
  12 600 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:16. 6. 2009