en en

150. výročie narodenia Dušana Samuela Jurkoviča

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, 150. výročie narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
Bankovky a mince, 150. výročie narodenia Dušana Samuela Jurkoviča

Dušan Samuel Jurkovič (23. 8. 1868 – 21. 12. 1947) je jednou z najvýraznejších osobností architektúry Slovenska v 20. storočí. Jeho početné a rozmanité dielo, ktoré sa vyznačuje charakteristickým autorským prejavom, sa stalo súčasťou mnohotvárneho procesu formovania modernej slovenskej architektúry. Koncom 19. storočia navrhol stavby, ktoré patria medzi jeho najznámejšie diela inšpirované folklórom – Pustevny na Radhošti. V roku 1928 vytvoril jedno z ikonických diel modernej architektúry – Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Do tohto diela sa naplno premietli jeho idey v oblasti pamätníkovej tvorby. Jurkovičovu všestrannosť dokladujú aj industriálne stavby, ktoré vytvoril v tridsiatych rokoch minulého storočia. Medzi nimi majú výnimočné postavenie stanice lanovej dráhy na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince sú zobrazené dve vrcholné architektonické diela Dušana Samuela Jurkoviča – mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle a vrcholová stanica lanovky na Lomnickom štíte. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním sú v dvoch riadkoch letopočet 2018 a názov štátu SLOVENSKO. Označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v hornej časti mincového poľa. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL a značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, sú vpravo od mohyly.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét Dušana Samuela Jurkoviča, ktorý je v pravej hornej a spodnej časti mincového poľa doplnený motívmi vitráží z jeho architektonických diel. Medzi vitrážami sú v riadkoch uvedené mená a priezvisko „DUŠAN SAMUEL JURKOVIČ“ a letopočty jeho narodenia a úmrtia 1868 – 1947.

 • Údaje o minci
  Autor:Karol Ličko
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Filip Čerťaský
  Náklad:2 550 kusov v bežnom vyhotovení
  5 050 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:10. 7. 2018