en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Dušana Samuela Jurkoviča

I. cena a realizácia
Karol Ličko

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

III. cena
akad. soch. Zbyněk Fojtů

III. cena III. cena

III. cena
akad. soch. Zbyněk Fojtů

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2017 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia významného slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviča. Do súťaže bolo predložených 21 výtvarných prác od 16 autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júni 2017. Jej odbornými poradkyňami v procese hodnotenia boli doc. PhDr. Danica Bořutová, PhD. z Katedry dejín výtvarného umenia FFUK a PhDr. Katarína Haberlandová, PhD., zástupkyňa Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh autora Karola Lička, ktorému bola udelená prvá cena. Jeho návrh komisiu presvedčil výtvarným spracovaním, kvalitou portrétu a najmä kvalitou celého kompozičného riešenia reverzu. Komisia považovala za veľmi vyvážené reliéfne portrétne stvárnenie v symbióze s písmom, ktoré rešpektuje dobový secesný charakter. Averz zobrazuje dve ikonické diela Jurkovičovej medzivojnovej tvorby – Mohylu M. R. Štefánika na Bradle a vrcholovú stanicu lanovky na Lomnický štít. Obe diela v sebe spájajú vrcholné hodnoty architektúry zo stránky monumentálno-symbolickej a konštrukčno-technickej.

Druhá cena nebola v súťaží udelená.

Dve tretie ceny získal akad. soch. Zbyněk Fojtů. Na prvom z jeho návrhov komisia ocenila nápadité kompozičné riešenie averzu – prezentáciu mohyly na Bradle v podobe spojenia jej zobrazenia z vtáčej perspektívy a zobrazenia jej pôdorysu. Reverzu dominuje umelecky výrazný portrét. Ornament, ktorý sleduje krivku kruhopisu písma však oslabuje jeho čitateľnosť.

Na druhom návrhu akad. soch. Zbyňka Fojtů komisia pozitívne hodnotila skutočnosť, že na averze sú zobrazené všetky tri základné fázy Jurkovičovej tvorby – diela inšpirované folklórom, ktoré reprezentujú pustevny na Radhošti, monumentálno-pamätníkovú tvorbu, ktorú predstavuje Mohyla M. R. Štefánika na Bradle a jeho stavby technického rázu, ktoré reprezentuje vrcholová stanica lanovky na Lomnický štít. Reverzu dominuje umelecky výrazný portrét.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali autori Mária Poldaufová, akad. soch. Ivan Řehák a Mgr. art. Peter Valach.