en en

Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia
Bankovky a mince, Jozef Murgaš – 150. výročie narodenia

Jozef Murgaš (17. 2. 1864 – 11. 5. 1929) – priekopník rádiotelegrafie, patrí k vedcom a vynálezcom svetového formátu. Svojimi vynálezmi podstatnou mierou prispel k zdokonaleniu rádiotelegrafickej technológie. Počas pôsobenia vo Wilkes-Barre (USA, Pensylvánia) získal viacero patentových práv na vynálezy. Na ich praktické využitie bola v roku 1905 založená účastinná spoločnosť, ktorej bol akcionárom. Z jej prostriedkov vybudoval laboratórium a dal vo Wilkes-Barre postaviť skúšobnú vysielaciu a prijímaciu stanicu. Prvé verejné vysielanie sa uskutočnilo 25. 6. 1905. Vyslal a zachytil pri ňom bezdrôtové signály z diaľky 35 km. Jeho nový princíp prenosu vyvolal v tom čase veľký ohlas. Bol zakladajúcim členom Slovenskej ligy v Amerike a spoluautorom jej memoranda. Počas prvej svetovej vojny sa angažoval za vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov a presadzoval rovnoprávnosť Slovákov v ňom.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazený anténový stožiar signálu bezdrôtovej telegrafie vo Wilkes-Barre, ktorú Jozef Murgaš navrhol a pomocou nej uskutočnil prvé úspešné vysielanie. Anténový stožiar je kompozične doplnený rádiovými vlnami. Pri okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKO. V strede mincového poľa je letopočet 2014 a vľavo od neho je štátny znak Slovenskej republiky.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét Jozefa Murgaša, ktorý je doplnený líniami naznačujúcimi zemeguľu symbolizujúcu celosvetový dosah jeho vynálezov. V spodnej časti mincového poľa je v opise meno a priezvisko JOZEF MURGAŠ. Vľavo od portrétu je označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO a vpravo od neho sú letopočty narodenia a úmrtia Jozefa Murgaša 1864 a 1929. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince akad. soch. Ivana Řeháka „IŘ“ a značka Mincovne Kremnica sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Ivan Řehák
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:PRIEKOPNÍK BEZDRÔTOVEJ TELEGRAFIE
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:3 400 kusov v bežnom vyhotovení
  6 300 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:20. 1. 2014