en en

Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Bankovky a mince, Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba
Bankovky a mince, Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba

Levoča vyrástla na križovatke obchodných ciest na východe Slovenska pod Levočskými vrchmi. Spolu so Spišským hradom a kultúrnymi pamiatkami jeho okolia predstavuje autenticky zachovaný súbor stredovekého osídlenia, ktorý nemá obdobu nikde vo svete. Preto bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dokladom bohatstva mesta v stredoveku je zástavba a hradbový systém z 13. až 15. storočia. Hlavné námestie, ktoré bolo obklopené domami bohatých mešťanov, sa postupne zaplnilo zástavbou verejných budov. Uprostred námestia bol postavený v 14. storočí farský Kostol sv. Jakuba a južne od neho radnica. V Levoči pôsobil významný rezbár Majster Pavol. Z jeho dielne pochádza mnoho unikátnych rezbárskych diel, vrátane najvyššieho zachovaného neskorogotického krídlového oltára na svete – Hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba, ktorý bol zhotovený v rokoch 1507 až 1517. Mesto má vo svojom opevnenom stredovekom jadre zachovaných množstvo unikátnych pamiatok a v roku 1955 bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince sú zobrazené tri plastiky oltárnej skrine z hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči vystupujúce z troch blokov dreva. V spodnej časti plastiky umiestnenej vpravo je štátny znak Slovenskej republiky. V spodnej časti prostrednej plastiky je letopočet 2017, pod ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince 20 EURO. Pod ním je značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK. V spodnej časti plastiky umiestnenej vľavo je rok dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba 1517, pod ktorým je značka Majstra Pavla. Pri spodnom okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKO.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazená časť Kostola sv. Jakuba s vežou a radnica v Levoči. Kompozícia je v pozadí doplnená gotickým oknom, v ktorého spodnej časti je ornamentálna výzdoba oltára. V ľavej časti mincového poľa je erb mesta Levoča. Pri spodnom okraji mince vľavo je v opise v dvoch riadkoch nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA a vpravo nápis LEVOČA.

 • Údaje o minci
  Autor:Pavel Károly
  Materiál:Ag 925, Cu 75
  Hmotnosť:33,63 g
  Priemer:40 mm
  Hrana:NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:3 400 kusov v bežnom vyhotovení
  6 200 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:15. 5. 2017