en en

Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur

Lícna strana euromince
Rubová strana euromince

Tak ako sú Tatry symbolom Slovenska, tak je kamzík symbol Tatier, najmenších veľhôr sveta. Keď sa bližšie prizrieme tomuto horstvu, ihneď pochopíme, že je tým pravým miestom, kde môžu v bezpečí žiť jedinečné stvorenia ako kamzík. Nie je náhoda, že aj logá nášho i poľského národného parku majú v motíve kamzíka. Hlboké doliny, skalnaté hrebene, ostré štíty s horskými plesami sú pre kamzíka kolískou aj hrobom po tisíce rokov. Kamzík je jeden z mála živých pozostatkov a svedkov ľadovej doby, ktorých odborníci nazývajú aj glaciálnymi reliktmi. Kamzík žije v čriedach spoločenským spôsobom života. Niekedy čriedu tvorí aj viac ako 50 jedincov. Na slovenskej aj poľskej strane Tatier žije v súčasnosti asi 1 400 jedincov. Kamzíky z Vysokých Tatier boli zoologicky presne zaradené (pánom Miličom Blahoutom v roku 1971) ako samostatný poddruh Rupicapra rupicapra tatrica – kamzík vrchovský tatranský. Na území Slovenska sa čistá forma kamzíka vrchovského tatranského zachovala výlučne vo Vysokých Tatrách, Západných a Belianskych Tatrách. Kamzíky sú našou kultúrnou hodnotou, symbolom Tatier a zároveň i Slovenska. Je nanajvýš dôležité zachovať územia s ich výskytom v maximálnej miere neporušené, správať sa v tatranskej prírode zodpovedne a s pokorou.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince je zobrazený kamzík vrchovský tatranský stojaci na skale, na ktorej rastie chránený plesnivec alpínsky. Názov štátu „SLOVENSKO“ je napravo od kamzíka. Pod ním je štátny znak Slovenskej republiky a letopočet razby „2022“. Nominálna hodnota „5 EURO“ je v hornej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ sú pri ľavom okraji zberateľskej euromince.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je zobrazený kamzík vrchovský tatranský so skalným pohorím v pozadí. Napravo od kamzíka je v troch riadkoch jeho latinský názov „RUPICAPRA RUPICAPRA TATRICA“  a naľavo od neho v troch riadkoch slovenský názov „KAMZÍK VRCHOVSKÝ TATRANSKÝ“.

 • Údaje o minci
  Autor:Karol Ličko
  Materiál:mosadz MS63
  Hmotnosť:19,1 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:45 000 kusov v roku 2022
  v roku 2023 dorazba 5 000 kusov s letopočtom razby 2022
  v roku 2024 dorazba 5 000 kusov s letopočtom razby 2022
  Emisia:1. 6. 2022