en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v roku 2021

Bankovky

V roku 2021 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 162 kusov falzifikátov eurových bankoviek, čo je najmenej od zavedenia eura. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných 1 016 kusov (87,4 %). V porovnaní s rokom 2020, v ktorom bolo v obehu zachytených 1 145 kusov falzifikátov, sme zaznamenali pokles o 11,3 %. Veľký rozdiel v celkovej štatistike medzi rokmi 2020 a 2021 je spôsobený jedným mimoriadnym prípadom z augusta 2020, kedy orgány činné v trestnom konaní zadržali pred uvedením do obehu spolu 15 002 falzifikátov eurobankoviek.

Vývoj zadržaných falzifikátov eurobankoviek po rokoch

Rok20172018201920202021
Kusy2 9641 4731 97016 2941 162

V roku 2021 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR
a 20 EUR.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

 5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 €Spolu
kusy1815720150215541881 162
%1,613,517,343,213,33,57,6100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom pohľadom naklonením.

Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V roku 2021 bolo na území Slovenska zadržaných 1 592 kusov falzifikátov eurových mincí, čo je najviac za posledných 5 rokov. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (88,3 %). Všetky boli zadržané v obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

Rok20172018201920202021
Kusy1 0811 2491 3931 2291 592

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

 50 centov1 €2 €Spolu
kusy811051 4061 592
%5,16,688,3100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.