en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v 2022

Bankovky

V roku 2022 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných len 771 kusov falzifikátov eurových bankoviek, čo je približne o tretinu menej ako v roku 2021 a najmenej od zavedenia eura. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných 751 kusov (97,4 %). Veľký rozdiel v celkovej štatistike medzi rokom 2020 a ostatnými rokmi uvedenými v tabuľke, je spôsobený jedným mimoriadnym prípadom z augusta 2020, kedy orgány činné v trestnom konaní zadržali pred uvedením do obehu spolu 15 002 falzifikátov eurobankoviek.

Vývoj zadržaných falzifikátov eurobankoviek po rokoch

Rok20182019202020212022
Kusy1 4731 97016 2941 162771

V roku 2022 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR a 20 EUR.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 €Spolu
Kusy10971263181211980771
%1,312,616,341,215,72,510,4100,0

Kvalita  zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek tomu je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom  pohľadom  naklonením.

Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V roku 2022 bolo na území Slovenska zadržaných 2 580 kusov falzifikátov eurových mincí, čo je o 62 % viac ako v roku 2021. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (93,7 %). Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných 2 315 kusov (89,7 %).

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

Rok20182019202020212022
Kusy1 2491 3931 2291 5922 580

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

50  centov1 €2 €Spolu
Kusy68962 4162 580
%2,63,793,7100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.