en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2017

Bankovky

V prvom polroku 2017 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 507 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom 2016 je počet zadržaných falzifikátov o viac ako 10 % vyšší. Približne 85 % falzifikátov bolo zadržaných v obehu.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

720

5 540

790

654

979

1 736

1 910

1 556

1 878

1 046

1 852

1 346

1 507

V hodnotenom období tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (59,7 %) a 20 EUR (13,5 %). V prvom polroku sme tiež zaznamenali zvýšený výskyt falzifikátov 500 EUR (10,2 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

 

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

14

24

204

899

181

32

153

1 507

%

0,9

1,6

13,5

59,7

12,0

2,1

10,2

100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom – pohľadom – naklonením.

Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V prvom polroku 2017 bolo na území Slovenska zadržaných 574 kusov falzifikátov eurových mincí. Počet zadržaných falzifikátov euromincí sa dlhodobo znižuje. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (67,6 %). Všetky boli zadržané v obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

786

842

896

2 111

3 216

29 271

1 511

1 213

971

854

9 622

638

574

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

 

50 centov

1 €

2 €

Spolu

kusy

129

57

388

574

%

22,5

9,9

67,6

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.