en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2020

Bankovky

V prvom polroku 2020 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 606 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom 2019 je počet zadržaných falzifikátov o viac ako polovicu nižší (53,7 %). Približne 81 % falzifikátov bolo zadržaných v obehu.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Obdobie I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I.
kusy 1 910 1 556 1 878 1 046 1 852 1 346 1 507 1 457 774 699 661 1 309 606

V prvom polroku 2020 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 10 EUR (33,7 %) a 20 EUR (22,8 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt


5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Spolu
kusy 3 204 138 134 52 6 69 606
% 0,5 33,6 22,8 22,1 8,6 1,0 11,4 100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom – pohľadom – naklonením.

Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V prvom polroku 2020 bolo na území Slovenska zadržaných 577 kusov falzifikátov eurových mincí. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (81,8 %). Všetky boli zadržané v obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Obdobie I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I.
kusy 1 511 1 213 971 854 9 622 638 574 507 570 679 567 826 577

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


50 centov 1 € 2 € Spolu
kusy 53 52 472 577
% 9,2 9,0 81,8 100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.