en en

Správy o stave poisťovníctva za roky 2000 - 2005

Správy o stave poisťovníctva zverejňoval Úrad pre finančný trh do svojho zlúčenia s NBS. Po zlúčení s NBS sa správa o stave poisťovníctva nevydáva samostatne ale hodnotenie vývoja na poistnom trhu je obsahom Správy o výsledkoch analýzy slovenského finančného sektora.

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Rok 2001

Rok 2000