en en

Vývoj aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch doplnkových dôchodkových spoločností

Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

Prvý pracovný deň, v ktorom doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať  doplnkový dôchodkový fond, je počiatočná hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 0,033194 eura.  Po tomto dni sa určuje hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky.

Graf – Vývoj aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky