en en

Vývoj aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch doplnkových dôchodkových spoločností

Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

Prvý pracovný deň, v ktorom doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať  doplnkový dôchodkový fond, je počiatočná hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 0,033194 eura.  Po tomto dni sa určuje hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky.

1. Od 15.1.2021 pôsobí AXA d.d.s., a.s. pod názvom UNIQA d.d.s, a.s.

2. Nové meno spoločnosti ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. je NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.


Exporty