en en

Právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú predchádzajúci súhlas NBS na uplatnenie práva výkupu "squeeze out" (zákonná úprava od 1.1.2019)

Obchodný názov – meno osoby,
ktorá má predchádzajúci súhlas NBS na uplatnenie
práva výkupu „squeeze out“
Názov cieľovej spoločnosti,
na ktorej akcie sa právo
výkupu uplatňuje
ISIN CP1*
akcií cieľovej spoločnosti
Menovitá hodnota akcií CP1* cieľovej spoločnostiČíslo rozhodnutia NBS a dátum
udelenia predchádzajúceho súhlasu na uplatnenie
práva výkupu
Protiplnenie stanovené v EURCenný papier CP2*, za ktorý sa vymieňaju akcie cieľovej spoločnosti. Názov/ISIN/menovitá hodnotaProtiplnenie výmenný pomer cenných papierov CP1:CP2*Lehota, v ktorej možno
právo výkupu uplatniť
od – do
KBC Bank NV, Brusel, BelgickoOTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava,SK1110001452
SK1110004613
SK1110016559
SK1110017532
SK1110019850
SK1110020684
1,00 EUR
3,98 EUR
NBS1-000-058-385
100-000-276-251
11.3.2021
0,93 EUR
3,70 EUR
**od 14.2.2021
do 14.5.2021
Achmea B.V., Zeist, HolandskoUnion poisťovňa, a.s., BratislavaSK1110000801
SK1110000876
27,00 EURNBS1-000-045-806
100-000-213-751
28.01.2020
83,50 EUR**od 10.1.2020
do 10.04.2020
MOL Nyrt., Budapešť Maďarska republikaSLOVNAFT, a.s., Bratislava Slovenská republikaCS0009004452
SK1120001369
SK1120005949
33,20 EURNBS1-000-040-885
100-000-187-997
3.9.2019
85,00 EUR**od 19.7.2019
do 19.10.2019
Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxemburské veľkovojvodstvoVšeobecná úverová banka, a.s., BratislavaSK111000143733,20 EURNBS1-000-058-386
100-000-276-255
11.3.2021
151,41 EUR**od 20.2.2021
do 20.5.2021