en en

Konzultačný materiál MF SR a NBS k implementácii AIFMD

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska zverejňujú Konzultačný materiál Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska k implementácii smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD). Cieľom tohto materiálu je zabezpečiť efektívnu implementáciu tejto smernice v súlade s potrebami dotknutých osôb na finančnom trhu a v širšom podnikateľskom prostredí Slovenska.

Konzultačný materiál MF SR a NBS k implmentácii AIFMD.pdf [.pdf, 63.3 kB]

Aktualizácia: 12. decembra 2013