en en

Aktuality

7.12.2021
Dňa 25. novembra 2021 zverejnila Európska komisia balík legislatívnych opatrení Únie kapitálových trhov (CMU) predstavujúci dôležitý krok k implementácii Akčného plánu CMU z roku 2020. Balík pozostáva zo štyroch hlavných legislatívnych návrhov (ESAP, ELTIF, AIFMD, MiFIR) a oznámenie Komisie k CMU – rok po akčnom pláne.

7.12.2021
Dňa 19. novembra zverejnila Európska komisia na konzultáciu Call for evidence on the Listing Act – making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs rozdelenú na verejnú konzultáciucielenú konzultáciu. Termín na predkladanie príspevkov je do 11. februára 2022.

29.11.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 23. novembra 2021 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite – november 2021

25.10.2021
Dňa 21. októbra 2021 zverejnili ESAs (ESMA, EBA, EIOPA) na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for evidence on the European Commission mandate regarding the PRIIPs regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 16. decembra 2021. viac

8.10.2021
Dňa 1. októbra 2021 ESMA zverejnila na verejnú konzultáciu materiál s názvom Call for evidence on the European Commission mandate on certain aspects relating to retail investor protection. Termín na predkladanie príspevkov je do 2. januára 2022. viac

5.10.2021
Dňa 24. septembra 2021 ESMA zverejnila na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on the review of certain aspects of the short selling regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 19. novembra 2021. viac

29.9.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2021 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár, september 2021 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

13.9.2021
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s  najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 29. septembra 2021, viac

19.8.2021
Dňa 19.7.2021 ESMA zverejnila na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on guidelines on certain aspects of the MiFID II remuneration requirements. Termín na predkladanie príspevkov je do 19. októbra 2021. viac

19.8.2021
Dňa 15.7.2021 ESMA zverejnila stanovisko Public statement on SPAC: prospectus disclosure and investor protection considerations.

5.8.2021
Dňa 15.7.2021 ESMA zverejnila na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper Review of MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision. Termín na predkladanie príspevkov je do 27. augusta 2021. viac

28.6.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2021 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár, jún 2021 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

2.6.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 25. mája 2021 rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). Banková rada NBS rozhodla pre tieto inštitúcie o určení vankúša pre O-SII (kapitálového vankúša na zvýšenie ich odolnosti) a o zrušení vankúša na krytie systémového rizika

1.6.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 25. mája 2021 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2021 (Zhrnutie)

11.5.2021
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s  najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 4. júna 2021, viac na http://regfap.nbs.sk/skusky/terminy

6.4.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. 3. 2021 prerokovala a schválila Makroprudenciálny komentár – marec 2021 a ponechala mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

31.3.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30.3.2021 prerokovala a schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS za rok 2020

25.1.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska dňa 22. 1. 2021 rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

20.1.2021
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 12. januára 2021 schválila Odporúčanie Národnej banky Slovenska o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19

28.10.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. 10. 2020 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2020rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,00 %

30.9.2020
Správa o stave a vývoji finančného trhu za 1. polrok 2020

23.9.2020
V rámci pripravovanej európskej regulácie zohľadňujúcej udržateľnosť spustili inštitúcie európskych orgánov dohľadu EBA, ESMA a  EIOPA zisťovanie, v ktorom žiadajú verejnosť o názor na informácie pre klienta, ktoré sa klientovi budú poskytovať v rámci predzmluvného informovania. Klient v rámci toho dostane informácie o zohľadnení environmentálnych, sociálno-ekonomických faktoroch a klimatických dopadoch finančného produktu, ktorý si plánuje zakúpť.
Dotazník je možné vyplniť online na stránke https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESGtemplatesSFDR

16.9.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 8. septembra 2020 rozhodla o zrušení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 21/2016 z 27. septembra 2016 o  uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku. Rozhodnutie Bankovej rady NBS nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska“ na stránke

10.9.2020
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 24. septembra 2020, viac

18.8.2020
NBS vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 23. septembra 2020, viac

4.8.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. júla 2020 schválila Odporúčanie Národnej banky Slovenska o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami a poisťovňami počas pandémie COVID-19

15.7.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14. 7. 2020 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2020rozhodla o znížení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,00 % s účinnosťou od 1. 8. 2020

1.7.2020
Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019

3.6.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2020 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2020 (Zhrnutie)

28.5.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2020 rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). Banková rada NBS rozhodla pre tieto inštitúcie o určení vankúša pre O-SII (kapitálového vankúša na zvýšenie ich odolnosti) a vankúša na krytie systémového rizika

29.4.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. 4. 2020 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – apríl 2020rozhodla ponechať mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,50 % a  zrušila jeho plánované zvýšenie na 2,00 %, ktoré malo byť účinné od 1. 8. 2020

8.4.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7.4.2020 prerokovala a schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2019Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom pre oblasť ochrany spotrebiteľa za rok 2019

29.1.2020
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2020 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – január 2020rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 2,00 % aj po termíne 1. 2. 2021

13.1.2020
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 30. januára 2020 viac

19.11.2019
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 13. decembra 2019 viac

31.10.2019
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s  najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 15. novembra 2019 viac

23.10.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2019 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2019rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 2,00 % aj po termíne 1. 11. 2020

7.10.2019
Dňa 3.10.2019 ESMA zverejnila na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on MAR review. Termín na predkladanie príspevkov je do 29. novembra 2019. viac

28.8.2019
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s  najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 4. októbra 2019 viac

24.7.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 23. júla 2019 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2019rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 2,00 % s účinnosťou od 1. augusta 2020.

18.7.2019
Dňa 12.7.2019 ESMA zverejnila na verejnú konzultáciu materiál s názvom Consultation Paper on Draft Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 4. októbra 2019 viac

2.7.2019
Dňa 24.6.2019 ESMA zverejnila dotazník s názvom Survey on collection of evidence on undue short-term pressure from the financial sector on corporations. Termín na predkladanie príspevkov je 29.7.2019 viac

3.6.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2019 rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). Banková rada NBS rozhodla pre tieto inštitúcie o určení vankúša pre O-SII (kapitálového vankúša na zvýšenie ich odolnosti) a vankúša na krytie systémového rizika

31.5.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2019 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2019 (Zhrnutie)

3.5.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. apríla 2019 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – apríl 2019rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,5 % s účinnosťou od 1. mája 2020

2.4.2019
BREXIT Dôsledky odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie na slovenský finančný trh

1.4.2019
Dňa 28.3.2019 ESMA zverejnila stanovisko orgánu ESMA k uplatňovaniu nového režimu zúčtovacej povinnosti pre finančné a nefinančné protistrany podľa doplneného nariadenia EMIR Refit

1.4.2019
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2018 viac

29.3.2019
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 12.apríla 2019 viac

12.2.2019
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 15. marca 2019 viac

30.1.2019
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2019 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – január 2019rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,5 % s účinnosťou od 1. februára 2020

14.12.2018
Dňa 13.11.2018 ESMA zverejnila konzultačný materiál k prospektom s názvom Consultation Paper on Draft guidelines on the reporting to competent authorities under article 37 of the MMF Regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 14.2.2019. viac

7.12.2018
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 18. januára 2019 viac

4.12.2018
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. novembra 2018 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2018 (Zhrnutie)

23.10.2018
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 23. októbra 2018 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2018rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,5 % s účinnosťou od 1. novembra 2019

20.8.2018
Dňa 13.7.2018 ESMA zverejnila konzultačný materiál k prospektom s názvom Consultation on draft guidelines on risk factors under the prospectus regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 5.10.2018. viac
Dňa 13.7.2018 ESMA zverejnila konzultačný materiál k prospektom s názvom Consultation on the draft technical advice on minimum information content for prospectus exemption. Termín na predkladanie príspevkov je do 5.10.2018. viac

13.8.2018
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 28. septembra 2018. viac

4.7.2018
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 3. júla 2018 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2018rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,5 % s účinnosťou od 1. augusta 2019

25.4.2018
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 24. apríla 2018 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – apríl 2018rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % s účinnosťou od 1. mája 2019

29.3.2018
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2017

27.2.2018
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 13. februára 2018 schválila opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

23.2.2018
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 9. marca 2018, viac

21.2.2018
Informácie pre poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania v zmysle novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákon č. 282/2017 Z. z.) účinnej od 23.2.2018

21.2.2018
Odpovede Národnej banky Slovenska k otázkam týkajúcim sa novely zákona o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve (zákon č. 282/2017 Z. z.) účinnej od 23.2.2018

9.2.2018
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. januára 2018 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – január 2018. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 30. 1. 2018 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % aj od 1. 2. 2019.

20.12.2017

Dňa 15.12.2017 ESMA zverejnila konzultačný materiál k prospektom s názvom Consultation Paper on Draft regulatory technical standards under the new Prospectus Regulation. Termín na predkladanie príspevkov je do 9.3.2018. viac

25.10.2017

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 2017 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2017. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % aj od 1. novembra 2018.

29.9.2017
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 10. novembra 2017 viac

14.8.2017
EIOPA dňa 26.7.2017 zverejnila konzultačný materiál Consultation Paper on EIOPA ´s regular information requests towards NCAs regarding provision of occupational pensions infomation. Termín na predkladanie pripomienok k zverejnenému materiálu je do 27. októbra 2017.

12.7.2017
Dňa 6.7.2017 ESMA zverejnila tri konzultačné materiály súvisiace s novým prospektovým nariadením. viac

12.7.2017
ESMA dňa 7. júla 2017 zverejnila konzultačný materiál „Consultation paper on the Evaluation of the Short Selling Regulation“. Termín na predkladanie príspevkov k zverejnenému materiálu je do 4. septembra 2017. viac

10.7.2017
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 10. júla 2017 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2017rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % s účinnosťou od 1. augusta 2018

6.6.2017
Banková Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. mája 2017 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2017 (Zhrnutie)

6.6.2017
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 30. mája 2017 rozhodla o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) pre O-SII o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) na krytie systémového rizika

30.5.2017
ESMA zverejnila Usmernenia k nariadeniu o zneužívaní trhu (MAR). NBS očakáva, že účastníci trhov vynaložia všetko úsilie na dodržiavanie týchto usmernení. viac

26.4.2017
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 25. apríla 2017 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – apríl 2017. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 25. apríla 2017 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 % s účinnosťou od 1. augusta 2017.

19.4.2017
Dňa 31. marca 2017 boli v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené regulačné a vykonávacie technické predpisy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2014/65/EÚ a k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014.

19.4.2017
Dňa 10. marca 2017 boli v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené regulačné a vykonávacie technické predpisy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014.

10.4.2017
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2017 prerokovala a schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2016

30.3.2017
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 12. mája 2017 viac

30.3.2017
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2016

3.2.2017
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2017 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – január 2017. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 31. januára 2017 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 % s účinnosťou od 1. augusta 2017.

24.1.2017
Súhrnná informácia o najčastejších odporúčaniach Národnej banky Slovenska pre skvalitnenie obsahu správ o vlastnom posúdení rizika a solventnosti (správ ORSA) po posúdení správ predložených poisťovňami v roku 2016

21.12.2016
Súhrnná informácia o výsledkoch dohľadu na diaľku zameranom na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré riadia poisťovňu alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie

20.12.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 19. januára 2017 viac

29.11.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 22. novembra 2016 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2016

26.10.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 25. októbra 2016 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2016. Na základe rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo dňa 25. októbra 2016 ostáva miera proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 % s účinnosťou od 1. augusta 2017.

14.10.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 11. novembra 2016

7.10.2016
V dňoch od 20.9.2016 do 6.10.2016 ESMA na svojom webovom sídle zverejnila niekoľko materiálov na konzultáciu k MiFID II/MiFIR. Príspevky k materiálom je možné vložiť online na www.esma.europa.eu pod hlavičkou „Your input – Consultations“.

7.9.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 7. októbra 2016

27.7.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. júla 2016 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2016 a rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 % s účinnosťou od 1. augusta 2017

26.5.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 24. mája 2016 rozhodla o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) pre O-SIIo určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) na krytie systémového rizika

2.5.2016
Nová databáza subjektov finančného trhu viac

28.4.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 3. júna 2016 viac

26.4.2016
Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. apríla 2016 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – Apríl 2016rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %

25.4.2016
Dňa 24. marca 2016 nadobudlo účinnosť Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004. Nariadenie upravuje povinnosť predkladať, prijať a spracovať žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera elektronickými prostriedkami. Národná banka Slovenska bude pre tento účel využívať mailovú schránku verejna.ponuka@nbs.sk

8.4.2016
Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2015 viac 13.1.2016
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 5. februára 2016. viac

17.12.2015
Dňa 11.12.2015 ESMA na svojom webovom sídle zverejnila Konečnú správu – návrhy ITS k MiFID II

10.12.2015
Európska Komisia dňa 30.11.2015 zverejnila návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, ktorý bol pripravený v rámci revízie prospektovej smernice (SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES)

23.11.2015
Dňa 30.9.2015 Európska komisia prijala a následne zverejnila akčný plán v súvislosti s vytváraním Únie kapitálových trhov. viac

23.11.2015
Dňa 28.9.2015 ESMA zverejnila finálne návrhy technických predpisov k MiFIDII/MiFIR, MAR, CSDR. viac

23.9. 2015
Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 20. novembra 2015 viac

 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 20. októbra 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 % (vložené dňa: 27. októbra 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 20. októbra 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – Október 2015 (vložené dňa: 27. októbra 2015)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 20. novembra 2015 viac (vložené dňa: 23. septembra 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 % (vložené dňa: 14. júla 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – Júl 2015 viac (vložené dňa: 14. júla 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2015 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2015 (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2015 rozhodla o určení lokálne systémovo významných bánk, o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) pre O-SII a o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) na krytie systémového rizika (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Dňa 2. júna 2015 Národná banka Slovenska zverejnila Stanovisko Národnej banky Slovenska k zachovaniu práv účastníkov doplnkových dôchodkových systémov a prevodu peňažných prostriedkov z členských štátov Európskej únie do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky viac (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 % viac (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS za rok 2014 viac (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – Apríl 2015 viac (vložené dňa: 29. apríla 2015)
 • Analýza slovenského finančného sektora za rok 2014 viac (vložené dňa: 2. apríla 2014)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument GREEN PAPER – Building a Capital Markets Union.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – Január 2015 viac (vložené dňa: 29. januára 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 % viac (vložené dňa: 29. januára 2015)
 • Dňa 19. decembra 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil dokument Final report – Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR (vložené dňa: 9. januára 2015)