en en

Sankcie uvalené na Irán

Týmto si dovoľujeme informovať poisťovne pod dohľadom Národnej banky Slovenska, že boli uvalené sankcie na Irán, ktoré sa týkajú aj poistného sektora. Poisťovne by mali mať vytvorené náležité mechanizmy, ktoré zabezpečia dodržiavanie predmetných reštriktívnych opatrení.

Link na príslušné rozhodnutie a nariadenie Rady Európskej únie a na príslušnú rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:195:0039:0073:SK:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0001:0077:SK:PDF

http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/IaeaIran/unsc_res1929-2010.pdf

Aktualizácia: 7. decembra 2010