en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2100 z 30. septembra 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizácie taxonómie, ktorá sa má používať pri jednotnom elektronickom formáte vykazovania
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 16. 12. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa na ročné finančné správy obsahujúce účtovné závierky za účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.