en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/70 z 23. októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229 o regulačných technických predpisoch týkajúcich sa disciplíny pri vyrovnaní, pokiaľ ide o nadobudnutie jeho účinnosti
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 27. 1. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.