en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/896 z 24. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o dodatočné informácie na účely konvergencie oznamovania orgánom dohľadu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 4. 6. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto delegované nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.