en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 1 z 31. januára 2017 k odporúčaniu Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 9. 2. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.