en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie č. 1/2018 Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5.januára 2018 č. 1/2018 k preukazovaniu spôsobilosti a vhodnosti osôb navrhovaných do funkcií podľa § 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) zákona o bankách
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 19. 1. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho vydania vo Vestníku Národnej banky Slovenska.