en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom č. 6/2020 zo 14. decembra 2020 k outsourcingu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 23. 12. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje dňom jeho vydania vo Vestníku Národnej banky Slovenska