en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom č. 7/2020 zo 14. decembra 2020 č. 7/2020, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2020/04 o určení váženej priemernej splatnosti tranže v súlade s článkom 257 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 23. 12. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje dňom jeho vydania vo Vestníku Národnej banky Slovenska