en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 4/2019 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 23. 5. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.