en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 7/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/08 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov podľa článku 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 31. 5. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -