en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2020 zo dňa 24. 2. 2020 k poskytovaniu osobitného finančného vzdelávania
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 27. 5. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Metodické usmernenie sa uplatňuje od 1. 12. 2020.
Doplňujúce informácie:

Toto metodické usmernenie predstavuje právny názor útvarov dohľadu nad finančným trhom.