en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 4/2021 zo 17. mája 2021 k riadeniu rizík v oblasti informačných a komunikačných technológií a bezpečnosti
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 31. 5. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania vo Vestníku Národnej banky Slovenska.