en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 7/2021 zo 6. septembra 2021 o podmienkach vykonávania cezhraničnej činnosti a o podmienkach vykonania cezhraničného prevodu podľa ustanovení § 37a a 37d zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 29. 9. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania vo Vestníku Národnej banky Slovenska.