en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 1. marca 2023 č. 1/2023, ktorým sa zrušuje Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2020 č. 5/2020 k zverejňovaniu informácií bankami v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 13. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto Metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia vo Vestníku NBS.