en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2022 č. 5/2022 k monitorovaniu prahovej hodnoty a ďalším procesným aspektom týkajúcim sa zriadenia sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 12. 7. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje dňom jeho vydania vo Vestníku Národnej banky Slovenska.