en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2022 č. 8/2022 k preukazovaniu vhodnosti osôb navrhovaných a zastávajúcich funkcie podľa § 7 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 písm. c) zákona o bankách
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 12. 7. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2022. Právne predpisy súvisiace s predmetom tohto usmernenia sú uvedené na webovom sídle Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Úradného vestníka Európskej únie.