en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2023 č. 3/2023 k hodnoteniu výšky poistného v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 4. 5. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska