en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 29. mája 2023 č. 5/2023 k neoprávnenému podnikaniu v oblasti kolektívneho investovania
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 12. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje od dátumu jeho zverejnenia.
Doplňujúce informácie:

Toto metodické usmernenie predstavuje právny názor Národnej banky Slovenska
vo vzťahu k oblasti kolektívneho investovania. Tento právny názor bude uplatňovaný
pri výkone dohľadu zo strany odboru dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky
Slovenska.