en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2022 č. 10/2022 k zásadám a postupom vo vzťahu k riadeniu dodržiavania súladu s predpismi a o úlohe a povinnostiach pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu u veriteľov a devízových miest
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 22. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 22. decembra 2022.