en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2022 č. 11/2022, ktorým sa zrušuje Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 4/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí na území Slovenskej republiky
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 22. 12. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.