en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 3/2014 z 30. septembra 2014 k vybavovaniu sťažností pre banky, platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo)
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 9. 10. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa schválenia výkonným riaditeľom Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska