en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2008 č. 6/2008 k pôsobeniu poisťovní v oblasti poskytovania poisťovacej činnosti podľa ustanovení § 15 až § 22, § 81 a § 85 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa niektorých ustanovení zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k pôsobeniu sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa ustanovení § 8 a § 16 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 10. 12. 2008
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska