en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 11. marca 2008 č. 1/2008 k pôsobeniu úverových inštitúcií, finančných inštitúcií a obchodníkov s cennými papiermi v rámci jedného európskeho povolenia
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 18. 3. 2008
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska