en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2016 č. 6/2016 k oznamovaniu zmien v podmienkach na udelenie povolenia a k podávaniu žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 20d a § 17 zákona č. 129/2010 Z. z. o poskytovaní spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 28. 12. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho vydania vo vestníku Národnej banky Slovenska.