en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 30. januára 2017 č. 1/2017, k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 1. 2. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho vydania vo vestníku Národnej banky Slovenska.
Doplňujúce informácie:

Metodické usmernenie bolo vydané vo Vestníku NBS (Čiastka 2) 1. 2. 2017 https://nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/MU_1_2017.pdf