en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 4/2016 k niektorým ustanoveniam § 15 a § 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 26. 5. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť začne sa uplatňovať dňom zverejnenia vo Vestníku NBS