en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41)
Autor Európska centrálna banka (ECB)
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 31. 10. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je v súlade so zmluvami záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Nelegislatívne akty