en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13)
Autor Európska centrálna banka (ECB)
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 31. 3. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Charakter dokumentu: Nelegislatívne akty