en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD)(ECB/2014/17)
Autor Európska centrálna banka (ECB)
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 14. 5. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Charakter dokumentu: Nelegislatívne akty