en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26)
Autor Európska centrálna banka (ECB)
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 19. 6. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Charakter dokumentu: Nelegislatívne akty