en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ z 15. decembra 2015 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (ESRB/2015/2)
Autor Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB)
Zdroj webové sídlo Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB)
Dátum uverejnenia 12. 3. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu: Odporúčanie nie je právne záväzné, umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke.

Novela odporúčania ESRB