en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ z 18. júna 2014 k usmerneniam týkajúcim sa zriadenia mier proticyklickej rezervy (ESRB/2014/1)
Autor Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB)
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 2. 9. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu: Odporúčanie nie je právne záväzné, umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke.