en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ zo 4. apríla 2013 o predbežných cieľoch a nástrojoch makroprudenciálnej politiky (ESRB/2013/1)
Autor Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB)
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 15. 6. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu: Odporúčanie nie je právne záväzné, umožňuje inštitúciám vyjadriť svoj postoj k určitej otázke.